Finansowanie przedsięwzięć (ang. project finance)

Dosłownie rzecz interpretując finansowaniem przedsięwzięć można by praktycznie określić każdą z usług opisanych wcześniej. Jednak w tym momencie przez finansowanie przedsięwzięć (ang. project finance) rozumiemy dość specyficzną ofertę. Jest to oferta nie mająca standardowych ram. Cały zakres naszych działań wynika ze specyfiki danego przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięcia wiąże się z utworzeniem wokół projektu bardzo indywidualnej konstrukcji prawnej. Niejednokrotnie oznacza wręcz powołanie odrębnego podmiotu.

Zdajemy sobie sprawę ze nie jest to oferta przeznaczona dla wszystkich. Nie mniej w trakcie dłuższego okresu współpracy z Klientami rodzą się często pomysły, które są nieszablonowe a zarazem wymagają szczególnego zaufania pomiędzy partnerami.