Fuzje, przejęcia, przekształcenia firm

Bardzo często jedyną drogą prowadząca do powiększania wartości firmy oraz rynków jej działania jest połączenie z inną firmą bądź przejęcie konkurencji. Takie procesy wymagają wielu czynności.

Nasza firma oferuje pomoc na wszystkich etapach trwania projektu od przygotowania koncepcji poprzez analizy finansowe, wyceny do przygotowania dokumentów prawnych.