Fundusze unijne

Fundusze unijne są istotną szansa stojącą przed przedsiębiorstwami. Z zasady przeznaczone dla przedsiębiorstw o dużych perspektywach rozwoju, mogą stać się poważnym źródłem kapitału dla wielu przedsięwzięć.

Firma INWIT oferuje pomoc na wszystkich etapach trwania projektu (od przygotowania dokumentacji poprzez pilotowanie procedury oceniania do rozliczenia projektu i wypłaty dotacji na konto Klienta). Jednocześnie pomagamy firmom pozyskać kapitał na sfinansowanie inwestycji do czasu zwrotu części poniesionych nakładów w postaci dotacji.

W zakresie świadczenia usług doradczych jesteśmy firma akredytowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).